Cardinal Theme

معرفی گروه معماری داخلی

گروه معماری داخلی دانشگاه علم و فرهنگ

 • مقدمه

آگاهي انسان از دنياي پيرامون، آشنايي با عوامل تأثيرگذار بر راحتي و آسايش، او رابر آن داشت تا ضمن بهتر شناختن محيط پيرامون و عواملي كه بر ابراز خوشايندي او از محيط و فضايي كه در آن زمان خود را سپري مي‌نمايد در به كارگيري اين عوامل كوشا باشد. باوراينكه طراحي و خلق معمارانه يك فضا در كنار رنگ، نور و هماهنگي در همه موارد مي‌تواندآسايش، راحتي و دلپذيري محيط و در يك كلام معماري و معماري داخلي خوب را به ارمغان آورد امري بديهي است. همچنين در عصري كه كليه علوم و فنون طي تكامل خويش به تفكيك رشته‌هاو حتي زيرپايه‌ها پرداخته، تعاريف و مشخصات ويژه هر يك را به جامعه بشري عرضه داشته است، انسان بر روي مأواي فيزيكي خود و درون كالبد زيستي نياز به انتظام و بهره‌ بريهر چه بيشتر فضاهاي محيطي دارد. با اين نگرش، نياز واقعي و پايگاه علمي، هنري و انساني رشته معماري داخلي در فرهنگ امروزي جامعه كاملاً محسوس مي‌باشد.

 • تعريف معماري داخلي

اگر معماري راحت‌سازي فضاي زيستي انسان‌هاست، معماري داخلي اخص موضوع است.بايد بپذيريم كه معماري تحت كلام قادر به پوشش تمام شقوق تخصصي خود نيست و آنچنان كه در تمام جوامع پيشرفته تحت عنوان كارايي‌ها و يا گرايش‌هاي مختلف مطرح است، در ايران هم با توجه به توسعه علمي چاره‌اي جز قبول حقايق و اجراي آن نداريم. اين دوره آموزشي تنها به چيدمان و يا تزيين فضاي داخلي نپرداخته بلكه سعي در آموزش وجوه حرفه معماري با تمركز بيشتربر فضاهاي داخلي دارد.

دانشجويان اين دوره آموزشي علاوه بر كسب مهارت‌هاي عمومي‌ معماري، آشنايي بيشتري بامطالبي چون رنگ، بافت نور، صوت، مقياس و تناسب، تركيب‌بندي و چيدمان، تكنيك‌ها و روش ساخت در مقياس خرد، تجهيزات، تأسيسات در فضاهاي داخلي، كيفيت و كارايي مصالح و...خواهند نمود.

 • هدف

دوره آموزشي كارشناسي رشته معماري داخلي يكي از دوره‌هاي آموزش عالي است كه هدف ازبرگزاري آن تربيت نيروهاي متخصص و آشنا به مباني علمي معماري داخلي است.

اين علم شناخت خصيصه‌هاي عملكردي است كه بخشي از آن در قالب سرفصل‌هاي هنري مانند نقاشي،مجسمه‌سازي و... (و آنچه با حجم و رنگ سروكار دارد) شكل گرفته است.

در اين رابطه نظم و عملكرد آن در طبيعت و حيات انسان كه در سنت، بحث تربيت است مبين ايجاد فضاهاي معماري داخلي و هويت قومي است. لازم به يادآوري و تأكيد است كه بخش سرمايه‌گذاري كيفي آن فارغ از اعداد اقتصادي است، زيرا آنچه كه براي جامعه ما و تربيت آن هزينه مي‌كنيم در ابعاد علمي مختلف حاصل به داشتن يك فرهنگ با تعريف معين براي احراز هويت ملي است و از اين رو حراست هويت در اين علم تجسد مي‌يابد كه حفظ آن در ابعاد ملي جزو وظيفه تلقي مي‌گردد.

 • نقش و توانايي
 • تربيت نيروهاي كارشناسي و آگاه به مباني علمي و نظري اين هنر
 •  آشنايي با روش‌هاي تحقيق و كسب مهارت‌هاي لازم در اين زمينه
 • ايجاد امكانات لازم به منظور استفاده از دانش‌آموختگان اين رشته در جهت رفع نيازهاي جامعه
 •  كسب توانايي لازم در اجراي مراحل مختلف فعاليت‌هاي معماري داخلي
 •  كسب مهارت در ارزيابي و ارزشيابي و كارشناسي آثار معماري داخلي
 •  آشنايي با ابزار و مصالح و وسايل بهينه‌سازي هر چه بيشتر آنها
 • توانايي دانش‌آموختگان در بررسي، تحليل و شناخت طرح‌ها و نقوش و فرم‌هاي اصيل و نسبت آنها با فرهنگ و تفكر حاكم در جامعه
 • كسب توانايي‌هاي لازم در تدريس معماري داخلي
 •  تواناسازي دانش‌آموختگان در همكاري با واحدهاي دولتي و خصوصي نظير وزارت مسكن و شهرسازي، شهرداري‌ها، شوراهاي اسلامي، دفاتر فني و مهندسي مربوطه
 • ارايه طرح‌هاي مرتبط با آرايش محيط‌هايي با كاربري‌هاي مختلف
 •  چيدمان فضاهاي اداري، نمايشگاهي، آموزشي، مسكوني و...
 • توانايي در طراحي تغيير كاربري، بازسازي و تزئينات مناسب با فضا
 • شناخت ويژگي‌هاي مباني نظري و عملي معماري داخلي
 • طول دوره و شكل نظام درسي

طول دوره كارشناسي معماري داخلي 4 سال است كه براي دانشجويان تمام وقت به 8 ترم تحصيلي(حداقل طول دوره) تقسيم مي‌شود. طول هر ترم تحصيلي 16 هفته و معادل يك نيمسال تحصيلي است.

 • تعداد و نوع واحدهاي درسي

برنامه دوره كارشناسي رشته معماري داخلي 135 واحد درسي به شرح زير است.

 دروس عمومي     21  واحد

                      

دروس پايه           34 واحد

دروس اصلي         27  واحد

دروس تخصصي    39 واحد

پايان‌نامه               6 واحد

دروس اختياري       8 واحد